Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Ngọc Giàu
Điện thoại:0974188993
0650.3566.326
Email: maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học sư phạm mầm non
Phan Thị Ngọc Giàu
2 Nguyễn Ngọc Đẹp
Điện thoại:0917539178
0650.3566.326
Email: maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Đại học sư phạm mầm non
Nguyễn Ngọc Đẹp
3 Nguyễn Thị Vy
Điện thoại:01652068577
06503.566.326
Email: maugiaoandien@gmail.com.vn
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Vy
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Khối Lá
1 Vương Thị Tâm
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Tổ trưởng khối Lá
Đại học sư phạm mầm non
Vương Thị Tâm
2 Huỳnh Thị Thùy Trang
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Tổ phó khối Lá
Đại học sư phạm mầm non
Huỳnh Thị Thùy Trang
3 Nguyễn Thị Ngân Hà
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Chủ tịch công đoàn
Cao đẳng sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Ngân Hà
4 Nguyễn Ngọc Diễm My
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Thư ký hội đồng
Cao đẳng sư phạm mầm non
Nguyễn Ngọc Diễm My
5 Nguyễn Thị Sương
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Trung cấp sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Sương
6 Nguyễn Thị Phượng
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Trung cấp sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Phượng
7 Phan Thị Thùy
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Đại học sư phạm mầm non
Phan Thị Thùy
8 Nguyễn Thị Nhung
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Nhung
9 Hoàng Thị Thu Hoa
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Cao Đẳng sư phạm mầm non
Hoàng Thị Thu Hoa
10 Lê Thị Lý
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm mầm non
Lê Thị Lý
11 Phan Thị Minh
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Trung cấp sư phạm mầm non
Phan Thị Minh
12 Nguyễn Thị Thuần
Bảo mẫu
12/12
Nguyễn Thị Thuần
13 Nguyễn Thị Hoài Thương
Bảo mẫu Nguyễn Thị Hoài Thương
Tổ khối Chồi
14 Phạm Ngọc Xuyến
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Tổ trưởng khối Chồi
Đại học sư phạm mầm non
Phạm Ngọc Xuyến
15 Nguyễn Kiều Hồng Nhung
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Tổ phó Khối Chồi
Trung cấp sư phạm mầm non
Nguyễn Kiều Hồng Nhung
16 Mai Thị Thanh Tâm
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Thanh tra nhân dân
Đại học sư phạm mầm non
Mai Thị Thanh Tâm
17 Lê Thị Thủy Tiên
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Trung cấp sư phạm mầm non
Lê Thị Thủy Tiên
18 Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Điện thoại:
0274.3.566326
Bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ Tiên
19 Tô Thị Thiện
Điện thoại:
0274.3.566326
Bảo mẫu Tô Thị Thiện
20 Đinh Thị Mỹ
Điện thoại:
0274.3.566326
Bảo mẫu Đinh Thị Mỹ
21 Nguyễn Tuyết Anh
Điện thoại:
0274.3.566326
Bảo mẫu Nguyễn Tuyết Anh
Tổ Khối Mầm - Nhà trẻ
Email:maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
22 Nguyễn Thị Kim Ngân
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Tổ trưởng khối Mầm - Nhà trẻ
Trung cấp sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Kim Ngân
23 Trần Thị Thùy Trang
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Tổ phó khối Mầm - Nhà trẻ
Cao đẳng sư phạm mầm non
Trần Thị Thùy Trang
24 Đặng Ngọc Bích
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Trung cấp sư phạm mầm non
Đặng Ngọc Bích
25 Mai Thị Hằng
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Trung cấp sư phạm mầm non
Mai Thị Hằng
26 Nguyễn Thị Kiều Oanh
Điện thoại:
0274.3.566326
Giáo viên
Trung cấp sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Kiều Oanh
27 Nguyễn Thị Bích Trâm
Bảo mẫu Nguyễn Thị Bích Trâm
28 Lê Thị Kim Yến
Bảo mẫu
11/12
Lê Thị Kim Yến
29 Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Bảo mẫu
12/12
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
30 Hà Thị Thu Trâm
Bảo mẫu
12/12
Hà Thị Thu Trâm
31 Cao Thị Quỳnh Trang
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm mầm non
Cao Thị Quỳnh Trang
Tổ văn phòng
32 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Kế toán
Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Trung cấp kế toán
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
33 Vương Ngọc Thùy Trang
Y tế
Thủ quỹ, Bí thư chi đoàn
Trung cấp y tế
Vương Ngọc Thùy Trang
34 Lê Thị Thanh
Nhân viên phục vụ
Thủ kho
Lê Thị Thanh
35 Lê Văn Kỷ
Bảo vệ Lê Văn Kỷ
36 Nguyễn Văn Phương
Bảo vệ Nguyễn Văn Phương
Tổ Cấp dưỡng
Email:maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
37 Nguyễn Thị Tuyết Dung
Cấp dưỡng
Tổ trưởng tổ Cấp dưỡng
Nguyễn Thị Tuyết Dung
38 Thân Ngọc Dung
Cấp dưỡng
Tổ phó Cấp dưỡng
Thân Ngọc Dung
39 Nguyễn Thị Anh Thư
Cấp dưỡng Nguyễn Thị Anh Thư
40 Lê Thị Huyền Thương
Cấp dưỡng
Bồi dưỡng nấu ăn
Lê Thị Huyền Thương
41 Nguyễn Thị Bích Hồng
Cấp dưỡng
Bồi dưỡng nấu ăn
Nguyễn Thị Bích Hồng
42 Trần Thị Minh Hiếu
Cấp dưỡng
Bồi dưỡng nấu ăn
Trần Thị Minh Hiếu
43 Trần Thị Mỹ Hạnh
Cấp dưỡng
Bồi dưỡng nấu ăn
Trần Thị Mỹ Hạnh
44 Hà Thị Hiền
Cấp dưỡng
Bồi dưỡng nấu ăn
Hà Thị Hiền
45 Lê Thị Nhàn
Cấp dưỡng Lê Thị Nhàn
46 Đỗ Hạnh Nhân
Cấp dưỡng Đỗ Hạnh Nhân
47 Trần Thị Phương Dung
Cấp dưỡng
Bồi dưỡng nấu ăn
Trần Thị Phương Dung
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Ngân Hà
Điện thoại:
0274.3.566326
Email: maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Chủ tịch công đoàn
Cao đẳng sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Ngân Hà
Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Ngọc Giàu
Điện thoại:0974188993
0274.3.566326
Email: ngocgiau15041969@gmail.com
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học sư phạm mầm non
Phan Thị Ngọc Giàu
2 Nguyễn Thị Vy
Điện thoại:
0274.3.566326
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Vy
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vương Ngọc Thùy Trang
Điện thoại:0962.62.45.85
0650.3566.326
Email: maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
Bí Thư đoàn
Thủ quỹ
Trung cấp y tế
Vương Ngọc Thùy Trang
2 Phan Thị Minh
Điện thoại:
0650.3566.326
Email: maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Phó bí thư
Trung cấp sư phạm mầm non
Phan Thị Minh
3 Lê Thị Thủy Tiên
Điện thoại:6503566326
6503566326
Email: maugiaoandien@bc.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên ban chấp hành
Trung cấp sư phạm mầm non
Lê Thị Thủy Tiên
Liên hệ với chúng tôi

Phòng tiếp đón


Phòng Hiệu trưởng


Trường Mầm non An Điền


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay55
  • Tháng hiện tại55
  • Tổng lượt truy cập121,695
Ảnh quảng cáo bên trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây