Lịch làm việc của Trường Mầm non An Điền ( Từ ngày 25/10/2021 đến 29/10/2021)

PHÒNG GD – ĐT TX BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

An Điền, ngày 23 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Trường Mầm non An Điền
( Từ ngày 25/10/2021 đến 29/10/2021)

Thứ hai ngày 25/10/2021
7 giờ 30
Ban giám hiệu họp thống nhất tình hình xử lý công việc trong tuần.
8 giờ ->10giờ 30
ĐĐ: Văn phòng trường
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh
ĐĐ: Môi trường bên ngoài, các phòng chức năng, khu hành chính
8 giờ->10giờ 30
Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách hướng dẫn và giámsát tổ nhà trẻ, mầm, chồi, lá dọn dẹp vệ sinh và trang trí lớp.
ĐĐ: Các lớp, các góc chơi ở cầu thang.
8 giờ
Hiệu trưởng Phan Thị Ngọc Giàu: Chụi trách nhiệm xử lý công việc cả ngày.
10 giờ 30
Hiệu trưởng Phan Thị Ngọc Giàu: Tiếp đoàn khảo sát, kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trưng dụng làm khu
cách ly trên địa bàn thị xã Bến Cát
Thứ ba
Ngày 26/10/2021. 7 giờ 30->10 giờ 30
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh
ĐĐ: Môi trường bên ngoài, các phòng chức năng, khu hành chính
7 giờ 30-> 10giờ 30
Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ nhà trẻ, mầm, chồi, lá dọn dẹp vệ sinh và trang trí lớp.
ĐĐ: Các lớp, các góc chơi ở cầu thang.
7 giờ 30
Hiệu trưởng Phan Thị Ngọc Giàu: Chụi trách nhiệm xử lý công việc cả ngày.
Thứ tư
Ngày 27/10/2021. 7 giờ 30->10 giờ 30
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh
ĐĐ: Môi trường bên ngoài, các phòng chức năng, khu hành chính
7 giờ 30->10giờ 30
Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ nhà trẻ, mầm, chồi, lá dọn dẹp vệ sinh và trang trí lớp.
ĐĐ: Các lớp, các góc chơi ở cầu thang.
7 giờ 30
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Chụi trách nhiệm xử lý công việc cả ngày.
Thứ năm
Ngày 28/10/2021. 7 giờ 30->10 giờ 30
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh
ĐĐ: Môi trường bên ngoài, các phòng chức năng, khu hành chính
7 giờ 30->10giờ 30
Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ nhà trẻ, mầm, chồi, lá dọn dẹp vệ sinh và trang trí lớp.
7 giờ 30-> 11 giờ 30
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Chụi trách nhiệm xử lý công việc buổi sáng.
13 giờ 30-> 16 giờ 30
Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang : Chụi trách nhiệm xử lý công việc buổi chiều.
Thứ sáu
Ngày 29/10/2021. 7 giờ 30->10 giờ 30
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh
ĐĐ: Môi trường bên ngoài, các phòng chức năng, khu hành chính
7 giờ 30->10giờ 30
Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách hướng dẫn và giám sát tổ nhà trẻ, mầm, chồi, lá dọn dẹp vệ sinh và trang trí lớp.
ĐĐ: Các lớp, các góc chơi ở cầu thang.
7 giờ 30 Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Chụi trách nhiệm xử lý công việc cả ngày
8 giờ 00 Hiệu trưởng Phan Thị Ngọc Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2020-2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2021- 2022.
 

Lịch làm việc của Trường Mầm non An Điền ( Từ ngày 01/11/2021 đến 05/11/2021)

PHÒNG GD – ĐT TX BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. An Điền, ngày 29 tháng 10 năm 2021THÔNG BÁOLịch làm việc của Trường Mầm non An Điền( Từ ngày 01/11/2021 đến 05/11/2021) Thứ haiNgày 01/11/2021 7 giờ 30Ban giám hiệu họp thống nhất tình hình xử lý công việc trong tuần8 giờ ->10giờ 30ĐĐ: Văn phòng trườngPhó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh, trồng bổ sung chăm sóc cây kiểng.8 giờ->10giờ 30Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách các tổ nhà trẻ,-mầm, chồi, lá trang trí lớp và quay video các hoạt động.ĐĐ: Tại các nhóm lớp,. 8 giờHiệu trưởng Phan Thị Ngọc Giàu: Chịu trách nhiệm chung và xử lý Công việc cả ngày. Thứ baNgày 02/11/2021 7 giờ 30->10 giờ 30Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh, trồng bổ sung chăm sóc cây kiểng. 7 giờ 30->10giờ 30Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách các tổ nhà trẻ,-mầm, chồi, lá trang trí lớp và quay video các hoạt động.ĐĐ: Tại các nhóm lớp.7 giờ 30Hiệu trưởng Phan Thị Ngọc Giàu: Chịu trách nhiệm chung và xử lý công việc cả ngày. Thứ tưNgày 03/11/2021 7 giờ 30-> 10 giờ 30Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh, trồng bổ sung chăm sóc cây kiểng.Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách hướng dẫn các tổ nhà trẻ,-mầm, chồi, lá trang trí lớp và quay video các hoạt động ĐĐ: Tại các nhóm lớp. . Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Chịu trách nhiệm xử lý công việc cả ngày.8 giờHọp chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị cán bộ, viên chứcĐĐ: Tại văn phòng.MD: BGH, Chủ tịch CĐ, Thanh tra nhân dân, kế toán Thứ nămNgày 04/11/2021 7 giờ 30-> 10 giờ 30Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Phụ trách hướng dẫn tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dọn dẹp vệ sinh, trồng bổ sung chăm sóc cây kiểng.Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Phụ trách hướng dẫn các tổ nhà trẻ,-mầm, chồi, lá trang trí lớp và quay video các hoạt động ĐĐ: Tại các nhóm lớp. 7 giờ 30-> 11 giờ 30Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Đẹp: Chịu trách nhiệm xử lý công việc buổi sáng.8 giờPhân công Chủ tịch công đoàn + đoàn thanh niên chuẩn bị hội trường để tổ chức Hội nghị CBVC.13 giờ 30-> 16 giờ 30Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang : Chịu trách nhiệm xử lý công việc buổi chiều.14 giờHiệu trưởng Phan Thị Ngọc Giàu: Dự tổng kết công tác thi đua năm học 2021-2021 và triển khai thi đua năm học 2021-2022ĐĐ: Hội trường phòng GD Thứ sáuNgày 05/11/2021 7 giờ 30-TTrường tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022 ĐĐ: Ban trung tâm, tổ cấp dưỡng, tổ văn phòng dự tại hội trường Giáo viên dự trực tuyến tại lớp MD: Toàn thể CB, GV, NV7 giờ 30-> 10giờ 30Phó hiệu trưởng Trịnh Thị Trang: Chịu trách nhiệm xử lý công việc cả ngày. HIỆU TRƯỞNG Lưu ý: Các cuộc họp. Hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./. Phan Thị Ngọc Giàu
Liên hệ với chúng tôi

Phòng tiếp đón


Phòng Hiệu trưởng


Trường Mầm non An Điền


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay85
  • Tháng hiện tại85
  • Tổng lượt truy cập121,725
Ảnh quảng cáo bên trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây